Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.0780971 giây)
Divide and conquer
Tác giả: Ballard J G,
Thông tin xuất bản: : Penguin Group , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0425174808
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52832 Định dạng: EPUB
Becoming Madame Mao
Tác giả: Pease Allan,
Thông tin xuất bản: : , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0618004076
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52847 Định dạng: EPUB
White teeth: a novel
Tác giả: Anthony Piers,
Thông tin xuất bản: : Vintage Books , 2000
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 9780375703867
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52927 Định dạng: EPUB
The Feast of the Goat
Tác giả: Robert Jordan,
Thông tin xuất bản: : Farrar Straus and Giroux , 2000
Ký hiệu phân loại: 863.4
ISBN: 9780312420277
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52944 Định dạng: EPUB
Innumeracy : Mathematical Illiteracy and Its Consequences
Tác giả: Weber David,
Thông tin xuất bản: : EconoClad Books , 2000
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 0679726012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 53056 Định dạng: EPUB
The Hedge Knight
Tác giả: Chinua Achebe,
Thông tin xuất bản: : Macmillan , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.0876608
ISBN: 9780812566642
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53153 Định dạng: EPUB
Savage Pellucidar
Tác giả: Byson Bill,
Thông tin xuất bản: : U of Nebraska Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.52
ISBN: 9780803262645
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53166 Định dạng: EPUB
Breath, Eyes, Memory
Tác giả: John Fisher,
Thông tin xuất bản: : Soho Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1569471428
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53300 Định dạng: EPUB
A civil campaign: a comedy of biology and manners
Tác giả: Turtledove Harry,
Thông tin xuất bản: : Baen , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0671578855
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53339 Định dạng: EPUB
Liveship Traders 2 - The Mad Ship
Tác giả: Rosen David,
Thông tin xuất bản: : Spectra , 2000
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780553575644
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53340 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục