Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0781097 giây)
Qualitative methods for reasoning under uncertainty
Tác giả: Parsons Simon,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.33
ISBN: 0262528746
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Qualitative methods for reasoning under uncertainty
Tác giả: Parsons Simon,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.3/3
ISBN: 9780262256773
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục