Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 68 kết quả (0.1249089 giây)
The French Revolution : a very short introduction
Tác giả: Doyle William,
Thông tin xuất bản: Oxford : New York Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 944.04
ISBN: 0192853961
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 65791 Định dạng: PDF
Radical reactions of fullerenes and their derivatives
Tác giả: Tumanskii Boris,
Ký hiệu phân loại: 546.681
ISBN: 1402001762
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65883 Định dạng: PDF
The Invisible Web : uncovering information sources search engines can't see
Tác giả: Sherman Chris,
Thông tin xuất bản: Medford NJ : CyberAge Books , 2001
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN: 091096551X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65825 Định dạng: PDF
Threading time : a cultural history of threadwork
Tác giả: Bausum Dolores,
Thông tin xuất bản: Fort Worth Tex : TCU Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 746.409
ISBN: 0875652417
ID: 65859 Định dạng: PDF
Supersymmetry in quantum and classical mechanics
Tác giả: Bagchi B,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : Chapman HallCRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 539.725
ISBN: 1584881976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65962 Định dạng: PDF
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: Eberspcher J,
Thông tin xuất bản: Chichester England New York : Wiley , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0470841745
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65836 Định dạng: PDF
Fourier transforms in spectroscopy
Tác giả: Kauppinen Jyrki,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : WileyVCH , 2001
Ký hiệu phân loại: 543.5
ISBN: 3527402896
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65950 Định dạng: PDF
Genomics protocols
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.86078
ISBN: 0896037088
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65894 Định dạng: PDF
The encyclopedia of saints
Tác giả: Guiley Rosemary,
Thông tin xuất bản: New York NY : Facts on File , 2001
Ký hiệu phân loại: 282
ISBN: 0816041334
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65806 Định dạng: PDF
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Chin Wilson C,
Thông tin xuất bản: Boston : Gulf Professional Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 622.3382
ISBN: 0884153207
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65852 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục