Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.1249573 giây)
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Jones Dana,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 9780782140132
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 23649 Định dạng: ISO
Pocket Pcs! : I Didn't Know You Could Do That
Tác giả: Sherman Erik B,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 9780782129762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23654 Định dạng: ISO
MCSE : Windows 2000 diretory services adiminstration study guide
Tác giả: Desai Anil,
Thông tin xuất bản: San francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 9780782129489
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23659 Định dạng: ISO
MCSE : Exchange 2000 server Adminstration study guide
Tác giả: Glenn Walter J,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 9780782128987
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23661 Định dạng: ISO
Mastering Javascript : Premium Edition
Tác giả: Jaworski Jamie,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9780782128192
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23951 Định dạng: ISO
Mastering Autocad 2002
Tác giả: Omura George,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.00420285
ISBN: 9780782140156
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23953 Định dạng: ISO
1

Truy cập nhanh danh mục