Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.0937694 giây)
Giáo trình tin học ứng dụng xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, JavaBeans
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.276
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1845 Định dạng: RAR
Cooperativity and regulation in biochemical processes
Tác giả: Naim Arieh Ben,
Thông tin xuất bản: NY : Kluwer Academic , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.43
ISBN: 0306463318
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 7819 Định dạng: RAR
Handbook of herbs and spices
Tác giả: Peter KV,
Thông tin xuất bản: NY : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 641.657
ISBN: 0849312175
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7831 Định dạng: RAR
15 Food safety food quality
Tác giả: Hester RE,
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 0854042709
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7833 Định dạng: RAR
Antioxidants in food : Practical applications
Tác giả: Pokorny Jan,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Limited , 2001
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7844 Định dạng: RAR
Making the most of HACCP : learning from other's experience
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.192
ISBN: 1855735040
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7851 Định dạng: RAR
Frying : improving quality
Tác giả: Rossell JB,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 641.77
ISBN: 1855735563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7855 Định dạng: RAR
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Richardson Philip,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.028
ISBN: 185573558X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7856 Định dạng: RAR
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: Guy Robin,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN: 1855735598
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7857 Định dạng: RAR
Cereals processing technology
Tác giả: Owens Gavin,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC , 2001
Ký hiệu phân loại: 664.7
ISBN: 185573561X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7858 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục