Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3542 kết quả (0.1093229 giây)
Missionary Approaches and Linguistics in Mainland China and Taiwan
Tác giả: Weiying Ku ed,
Thông tin xuất bản: : Leuven University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 266.51004
ISBN: 9789058671615
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nigeria during the Abacha Years (1993-1998)
Thông tin xuất bản: : IFRANigeria , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9789788025009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Epistolary Novel in Eighteenth-Century Russia
Tác giả: Fraanje Maarten,
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 9783954794126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Touch
Tác giả: Field Tiffany,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 152.182
ISBN: 026206216X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategic negotiation in multiagent environments
Tác giả: Kraus Sarit,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0262112647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sentence comprehension : the integration of rules and habits
Tác giả: Townsend David J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262316153
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rationality in action
Tác giả: Searle John R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 128.33
ISBN: 0262194635
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Qualitative methods for reasoning under uncertainty
Tác giả: Parsons Simon,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.33
ISBN: 0262528746
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The nature of truth : classic and contemporary perspectives
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 121
ISBN: 0262278693
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mechanics of robotic manipulation
Tác giả: Mason Matthew T,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262256622
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục