Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.1093456 giây)
Cognitive modeling
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262161982
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Vision and mind : selected readings in the philosophy of perception
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 121.34
ISBN: 026228071X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Terms and truth : reference direct and anaphoric
Tác giả: Berger Alan,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 121.68
ISBN: 0262025191
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Probabilistic models of the brain : perception and neural function
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 612.82011
ISBN: 0262182246
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Imitation in animals and artifacts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 591.514
ISBN: 0262042037
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The iconic logic of Peirce's graphs
Tác giả: Shin SunJoo,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0262283557
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The high price of materialism
Tác giả: Kasser Tim,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 302.17
ISBN: 0262276763
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Foundations of cognitive psychology : core readings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262122472
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Emotions in humans and artifacts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 0262201429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamical cognitive science
Tác giả: Ward Lawrence M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262285797
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục