Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.064074 giây)
Catch Me If You Can
Thông tin xuất bản: , Random House Inc
Ký hiệu phân loại: 364.163
ISBN: 0448165384
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52804 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The Lighter Side
Tác giả: Barry Dave,
Thông tin xuất bản: , Baen Books
Ký hiệu phân loại: 813.08762
ISBN: 0743435370
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52822 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
Redshift: extreme visions of speculative fiction
Tác giả: Barry Dave,
Thông tin xuất bản: , New York Roc 2002 c2001
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0451458591
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52823 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
Enders Game 5 - Ender's Shadow
Tác giả: Carey Peter,
Thông tin xuất bản: , Starscape Books
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780765342409
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52825 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
Wild Ginger
Tác giả: Dahl Roald,
Thông tin xuất bản: , Houghton Mifflin
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0618068864
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52829 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The Giver
Tác giả: Woodward Bob,
Thông tin xuất bản: , LaurelLeaf
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780440237686
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52842 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The summons
Tác giả: Tom Clancy,
Thông tin xuất bản: , Random House Inc
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780385503822
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52879 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
Bush At War
Tác giả: McCammon Robert R,
Thông tin xuất bản: , Simon Schuster
Ký hiệu phân loại: 973.931092
ISBN: 9780743204736
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 52960 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor
Tác giả: Alexander Lloyd,
Thông tin xuất bản: , Macmillan
Ký hiệu phân loại: 791.43028092
ISBN: 0312242646
ID: 53122 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
The Warmasters
Tác giả: Sharpe Tom,
Thông tin xuất bản: , Baen Books
Ký hiệu phân loại: 813.0876208358
ISBN: 0743435346
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53151 Năm XB: 2002 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục