Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 3326 kết quả (0.1249713 giây)
Mạng viễn thông : chuyển giao dịch vụ trên mạng
Tác giả: Minh Ngọc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2949 Năm XB: 2002
Giáo trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 2950 Năm XB: 2002
Tự thiết kế và lắp đặt hệ thống điện gia dụng
Tác giả: Hoàng Sơn,
Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, Đà Nẵng
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2951 Năm XB: 2002
Bài tập cơ sở kỹ thuật điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.3076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2953 Năm XB: 2002
Từ điển các lỗi thường gặp trong tiếng Anh
Tác giả: Việt Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 428.03
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 2954 Năm XB: 2002
Quản lý đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 354.2793
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2956 Năm XB: 2002
Tính toán dự án đầu tư ; Kinh tế kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2957 Năm XB: 2002
Vẽ sóng hiệu
Tác giả: Hoàng Đặng,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2958 Năm XB: 2002
Từ điển hệ thống điện và kỹ thuật năng lượng
Tác giả: Nguyễn Hạnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.31923
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 2960 Năm XB: 2002
Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 333.7
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2961 Năm XB: 2002

Truy cập nhanh danh mục