Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 4 trong 3373 kết quả (0.0936408 giây)
Máy gia tốc
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2963 Năm XB: 2002
Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Xây Dựng
Ký hiệu phân loại: 621.8770289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2964 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Tự điển Du lịch Anh-Việt ( ngành quản trị Khách sạn, Du lịch và Cung cấp thực phẩm, Dịch vụ )
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 338.479103
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 2967 Năm XB: 2002
Hệ thống thông tin sợi quang
Tác giả: Phùng Văn Vận,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3692
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2968 Năm XB: 2002
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2002
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Trung Tâm Thông tin TC ĐL CL
Ký hiệu phân loại: 017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2988 Năm XB: 2002
Vietnam Standards Catalogue TCVN 2002
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Trung Tâm Thông tin TC ĐL CL
Ký hiệu phân loại: 017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2989 Năm XB: 2002
Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI
Tác giả: NXB Thế Giới,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thế Giới
Ký hiệu phân loại: 333.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2990 Năm XB: 2002
An ninh kinh tế và nền kinh tế thị trường Việt Nam
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công An Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 330.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 2991 Năm XB: 2002
Máy điện thoại ấn phím : Nguyên lý, cấu tạo và phương pháp sửa chữa
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 3022 Năm XB: 2002
Hệ thống chuyển mạch số : đánh giá độ tin cậy và phân tích hệ thống
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bưu Điện
Ký hiệu phân loại: 621.38216
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 3027 Năm XB: 2002

Truy cập nhanh danh mục