Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 5 trong 3373 kết quả (0.0782028 giây)
Kỹ thuật lập trình C chuẩn Ansi C
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 005.133
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 3032 Năm XB: 2002
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 1999 ( Phần các tội phạm )
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công An Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 345
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 3092 Năm XB: 2002
Từ điển Khoa học xã hội Anh - Pháp - Việt
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 300.03
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 3093 Năm XB: 2002
Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 378.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 3209 Năm XB: 2002
Toàn cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 330.597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 3254 Năm XB: 2002
Làng Tuyên . / T.1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn học
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 3288 Năm XB: 2002
Làng Tuyên. T.2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn học
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 3289 Năm XB: 2002
Làng Tuyên . / T.3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Văn học
Ký hiệu phân loại: 895.9223
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 3290 Năm XB: 2002
Nhà ở đồng bằng sông Cửu Long vùng ngập lũ.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3308 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF
Thiết kế thi công quả cầu thu sét ứng dụng chống sét cho các công trình xây dựng
Tác giả: Bùi Quốc Huy,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.32
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3311 Năm XB: 2002 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục