Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3316 kết quả (0.0624954 giây)
Excel toàn tập
Tác giả: Hallberg Bruce,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 005.369
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 191 Năm XB: 2002
Nobody in charge : essays on the future of leadership
Tác giả: Cleveland Harlan,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA, JosseyBass
Ký hiệu phân loại: 303.34
ISBN: 0787961531
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 332 Năm XB: 2002
Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Công An Nhân Dân
Ký hiệu phân loại: 362
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1523 Năm XB: 2002
Fiber - Optic Communication Systems
Tác giả: Agrawal Govind P,
Thông tin xuất bản: NY, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0471221147
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1937 Năm XB: 2002 File: PDF
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 1999 Năm XB: 2002
Systems Analysis And Design Methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 0071204806
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 2747 Năm XB: 2002
Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2812 Năm XB: 2002
Điện kỹ thuật : lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập có đáp số
Tác giả: Phan Ngọc Bích,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2834 Năm XB: 2002
Phương pháp phần tử hữu hạn tính toán khung và móng công trình làm việc đồng thời với nền
Tác giả: Đặng Tỉnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2838 Năm XB: 2002
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 2925 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục