Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4375354 giây)
Rethinking homeostasis : allostatic regulation in physiology and pathophysiology
Tác giả: Schulkin Jay,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612/.022
ISBN: 0262194805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rethinking homeostasis : allostatic regulation in physiology and pathophysiology
Tác giả: Schulkin Jay,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612/.022
ISBN: 0262283271
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục