Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 833 kết quả (0.062539 giây)
Auditing information systems
Tác giả: Champlain Jack J,
Thông tin xuất bản: NJ : John Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.0558
ISBN: 0471281174
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6693 Định dạng: CHM
Essentials of treasury and cash management
Thông tin xuất bản: NJ : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471208752
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6696 Định dạng: CHM
Microsoft ASP.NET setup and configuration pocket reference
Tác giả: Avery James,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735619360
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6698 Định dạng: CHM
Everything you ever needed to know about training
Tác giả: Thorne Kaye,
Thông tin xuất bản: : knxb , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0749440481
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6701 Định dạng: CHM
Eclipse modeling framework : a developer's guide
Tác giả: Budinsky Frank,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0131425420
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6704 Định dạng: CHM
Microsoft Windows XP Professional resource kit
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 0735619743
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6705 Định dạng: CHM
Show me Microsoft Office Excel 2003
Tác giả: Johnson Steve,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0789730057
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6709 Định dạng: CHM
From Java to C# : a developer's guide
Tác giả: Mok Heng Ngee,
Thông tin xuất bản: NY : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321136225
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6710 Định dạng: CHM
UNIX systems programming : communication concurrency, and threads
Tác giả: Robbins Kay A,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0130424110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6711 Định dạng: CHM
Oracle 9iR2 data warehousing
Tác giả: Hobbs Lilian,
Thông tin xuất bản: Boston : Digital Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 1555582877
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6712 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục