Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0937436 giây)
Managerial Accouting
Tác giả: Garrison Ray H,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0072528125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6157 Định dạng: ISO
MMS : Technologies, Usage and Business Models
Tác giả: Ralph D,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0470861169
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17050 Định dạng: ISO
The Hidden Power of Flash Components
Tác giả: Williams Brandon,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif London : SYBEX , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780782142105
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23619 Định dạng: ISO
Java 2 Web Developer Certification Study Guide
Tác giả: Levi Natalie,
Thông tin xuất bản: San Francisco : SyBex , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9780782142020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23627 Định dạng: ISO
Mastering Dreamweaver MX Databases
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780782141481
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23920 Định dạng: ISO
MCSA/MCSE : Windows 2000 Network Security Administration study guide
Tác giả: English Bill ,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif London : SYBEX , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0782142060
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24381 Định dạng: ISO
Solaris 9 : Sun certified system administrator study guide
Tác giả: Docter Quentin,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4465
ISBN: 0782141811 CDROM
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24474 Định dạng: ISO
3-D human modeling and animation
Tác giả: Ratner Peter,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0471215481 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 24520 Định dạng: ISO
SRA Open Court Reading Power Vocabulary database installation and use guide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0075842777
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 92423 Định dạng: ISO
1

Truy cập nhanh danh mục