Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1094429 giây)
Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2003
Ký hiệu phân loại: 572.33
ISBN: 3527305211
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65790 Định dạng: PDF
Wireless technician's handbook
Tác giả: Miceli Andrew,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 1580533574
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65814 Định dạng: PDF
Polymer/layered silicate nanocomposites [electronic resource]
Tác giả: Okamoto Masami,
Thông tin xuất bản: Shrewsbury : Rapra Technology , 2003
Ký hiệu phân loại: 620.192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65799 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục