Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 182 kết quả (0.0781268 giây)
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
American history : Asurvey : Vol.2 - Since 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072490535
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Ameriacn History (A Survey)
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072936703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Managerial Accouting
Tác giả: Garrison Ray H,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0072528125
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6157 Định dạng: ISO
How to do everything with HTML & XHTML
Tác giả: H Pence James,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0072231297
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6869 Định dạng: CHM
HTML & XHTML : the complete reference
Tác giả: Powell Thomas,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 007222942X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6892 Định dạng: CHM
MCSD Analyzing Requirements and Defining .NET Solutions Architectures Study Guide (Exam 70-300)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Osborne : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0072125861
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7009 Định dạng: CHM
Citrix MetaFrame Access Suite for Windows Server 2003 : The Official Guide
Tác giả: Steve Kaplan,
Thông tin xuất bản: Osborne : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.4476
ISBN: 0072195665
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7010 Định dạng: CHM
SCCSP : Cisco Certified Security Professional Certification All-in-One Exam Guide
Tác giả: Robert E Larson,
Thông tin xuất bản: Osborne : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0072226919
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7011 Định dạng: CHM
Intrusion Detection & Prevention
Tác giả: Carl Endorf,
Thông tin xuất bản: Osborne : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0072229543
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7012 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục