Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.0780688 giây)
Essays on nonconceptual content
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 121/.4
ISBN: 0262274523
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Looking into pictures : an interdisciplinary approach to pictorial space
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 152.14
ISBN: 0262275163
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rethinking homeostasis : allostatic regulation in physiology and pathophysiology
Tác giả: Schulkin Jay,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612/.022
ISBN: 0262283271
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Essential sources in the scientific study of consciousness
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9780262267502
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Computational developmental psychology
Tác giả: Shultz Thomas R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 155
ISBN: 0262303035
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Seeing and visualizing : it's not what you think
Tác giả: Pylyshyn Zenon W,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 152.14
ISBN: 0262316315
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The parallel brain : the cognitive neuroscience of the corpus callosum
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612.825
ISBN: 0262286602
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Readings in machine translation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 418.020285
ISBN: 0262280671
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The asymmetrical brain
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 0262275848
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Origination of organismal form : beyond the gene in developmental and evolutionary biology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 571.3
ISBN: 0262280329
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục