Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 2594 kết quả (0.0937688 giây)
Ứng dụng tin học trong công tác phân công lao động ngành may
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 331.7687
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5968 Định dạng: PDF
Bảo tồn hiệu quả ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 590.73
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 5970 Định dạng: PDF
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 1 - Cơ sở vẽ thiết kế hai chiều (2D)
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6084 Định dạng: PDF
Sử dụng AutoCAD 2002 . Tập 2 - Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.68
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6085 Định dạng: PDF
Thiết kế chi tiết máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6086 Định dạng: PDF
Giáo trình kinh tế chính trị Mac-Lênin : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ
Tác giả: Chu Văn Cấp,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6088 Định dạng: PDF
Giáo trình An toàn điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.30289
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6090 Định dạng: PDF
Kỹ thuật mạch điện tử : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6108 Định dạng: PDF
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Phạm Lê Dần,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.402
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6180 Định dạng: PDF
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Kim Dung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6399 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục