Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4546 kết quả (0.0952704 giây)
New era value investing : a disciplined approach to buying value & growth stocks
Tác giả: Tengler Nancy,
Thông tin xuất bản: Hoboken, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 0471266086
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 81 Năm XB: 2003
Fundamentals of Electronic Circuit Design
Tác giả: Comer David,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 0471410160
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 145 Năm XB: 2003
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 167 Năm XB: 2003
American history : Asurvey : Vol.2 - Since 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: NY, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072490535
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 204 Năm XB: 2003
Brands that rock : what the music industry can teach marketers about customer loyalty
Tác giả: Blackwell Roger,
Thông tin xuất bản: New York, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 658.823
ISBN: 0471455172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 327 Năm XB: 2003
Cung cấp điện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 471 Năm XB: 2003 File: PDF
Những điều cần biết trong hoạt động thanh tra, kiểm tra ngành giáo dục và đào tạo 2003 : sách tham khảo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 344.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 493 Năm XB: 2003
The American Democracy
Thông tin xuất bản: Boston, McGraw Hill
Ký hiệu phân loại: 320.473
ISBN: 0072481218
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1695 Năm XB: 2003
Ameriacn History (A Survey)
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072936703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 1696 Năm XB: 2003
Environmental Biotechnolory : theory and application
Tác giả: Evans Gareth,
Thông tin xuất bản: NY, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 0470843721
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1935 Năm XB: 2003 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục