Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6400 kết quả (0.12497 giây)
Quantum thermodynamics : emergence of thermodynamic behavior within composite quantum systems [electronic resource]
Tác giả: Gemmer J,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 3540229116
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65787 Định dạng: PDF
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 613.2
ISBN: 0849325595
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65821 Định dạng: PDF
Economics of knowledge
Tác giả: Foray Dominique,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 338.064
ISBN: 0262062399
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65858 Định dạng: PDF
The paradox of existence [electronic resource] : philosophy and aesthetics in the young Schelling
Ký hiệu phân loại: 193
ISBN: 1402024916
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65845 Định dạng: PDF
Sustaining biodiversity and ecosystem services in soils and sediments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 577.57
ISBN: 1559637595
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65851 Định dạng: PDF
Microeconomics : behavior, institutions, and evolution
Tác giả: Bowles Samuel,
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0691091633
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65794 Định dạng: PDF
Head First design patterns
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0596007124
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65863 Định dạng: PDF
Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow
Tác giả: Lewis R W,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.155353
ISBN: 0470847883
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65874 Định dạng: PDF
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 571.30151
ISBN: 0127784608
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65869 Định dạng: PDF
Project scheduling handbook
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2004
Ký hiệu phân loại: 690
ISBN: 082474621X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65835 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục