Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0468815 giây)
Marking Dough
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: Canada, John Wiley Son
Ký hiệu phân loại: 338.76
ISBN: 0471432091
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1002 Năm XB: 2004
Making dough : the 12 secret ingredients of Krispy Kreme's sweet success
Tác giả: Kazanjian Kirk,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ, John Wiley Sons
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0471432091
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 41480 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục