Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.0937683 giây)
Cinema at the End of Empire : A Politics of Transition in Britain and India
Tác giả: Jaikumar Priya,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.80954
ISBN: 9780822387749
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cinema at the End of Empire
Tác giả: Jaikumar Priya,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.80954
ISBN: 9780822337805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục