Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.0625013 giây)
Gaussian Processes for Machine Learning
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 519.23
ISBN: 9780262182539
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục