Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 543 kết quả (0.0624532 giây)
Apple Pro Training Series Logic Pro 7 and Logic Express 7
Tác giả: Martin Sitter,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 778
ISBN: 032125614X
ID: 6785 Định dạng: CHM
Novell's guide to troubleshooting eDirectory
Tác giả: Kuo Peter,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Novell , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN: 0789731460
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7729 Định dạng: CHM
LAN switching first-step
Tác giả: Castelli Matthew,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1587201003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7735 Định dạng: CHM
ASP.NET v. 2.0 : the beta version
Tác giả: Homer Alex,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0321257278
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7772 Định dạng: CHM
MySQL : administrator's guide
Tác giả: AB MySQL,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : MySQL Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0672326345
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7776 Định dạng: CHM
Cisco LAN switching fundamentals
Tác giả: Barnes David,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Cisco , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN: 1587050897
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7813 Định dạng: CHM
Designing distributed learning environments with intelligent software agents
Tác giả: Lin Oscar Fuhua,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Sciense , 2005
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 1591405009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7871 Định dạng: CHM
Open source licensing : software freedom and intellectual property law
Tác giả: Rosen Lawrence,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.73048
ISBN: 0131487876
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 7890 Định dạng: CHM
Seeing data : designing user interfaces for database systems using .NET
Tác giả: Riordan Rebecca,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.437
ISBN: 0321205618
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7896 Định dạng: CHM
The art of ClearCase deployment : the secrets to successful implementation
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321262204
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7898 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục