Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56 kết quả (0.0624871 giây)
The Curse of Lono
Tác giả: Robert Greene,
Thông tin xuất bản: : Taschen , 2005
Ký hiệu phân loại: 070.924
ISBN: 0553013874
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52780 Định dạng: EPUB
Case Studies and Theory Development in the Social Sciences
Tác giả: Sarrantonio Al,
Thông tin xuất bản: : Cambridge Mass MIT Press c2004 , 2005
Ký hiệu phân loại: 300.722
ISBN: 0262072572
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 52787 Định dạng: EPUB
The professor and the madman: a tale of murder, insanity, and the making of the Oxford English dictionary
Tác giả: Delany Samuel R,
Ký hiệu phân loại: 658.452
ISBN: 0060175966
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 52809 Định dạng: EPUB
Mothers and Other Monsters
Tác giả: Anthony Piers,
Thông tin xuất bản: : Small Beer Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9781931520249
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52816 Định dạng: EPUB
Anywhere but here
Tác giả: Shojai Amy,
Thông tin xuất bản: : New York Tor Books 2005 , 2005
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 9780765306197
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52858 Định dạng: EPUB
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Tác giả: Scott Card Orson,
Thông tin xuất bản: : HarperPerennial , 2005
Ký hiệu phân loại: 818
ISBN: 9780060839871
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52905 Định dạng: EPUB
William Shakespeare: The Complete Works 2nd Edition
Tác giả: Niven Larry,
Thông tin xuất bản: : Oxford Univ Pr , 2005
Ký hiệu phân loại: 822
ISBN: 0199267189
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52908 Định dạng: EPUB
A people's history of the United States: 1492-present
Tác giả: Zahn Timothy,
Thông tin xuất bản: : Harper Perennial , 2005
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 9780060838652
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 52958 Định dạng: EPUB
The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology
Tác giả: Lackey Mercedes,
Thông tin xuất bản: : Penguin , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0670033847
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 52990 Định dạng: EPUB
A New Earth: Awakening to Your Life's Purpose
Tác giả: Deaver Jeffery,
Thông tin xuất bản: : Dutton , 2005
Ký hiệu phân loại: 204.4
ISBN: 9780525948025
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 52998 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục