Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.0780657 giây)
Cinema at the End of Empire : A Politics of Transition in Britain and India
Tác giả: Jaikumar Priya,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.80954
ISBN: 9780822387749
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Montrose [electronic resource] : life in a garden
Tác giả: Goodwin Nancy,
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 712.609756565
ISBN: 0822336049 (cloth : alk. paper)
Social choreography : ideology as performance in dance and everyday movement
Tác giả: Hewitt Andrew,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 792.82
ISBN: 0822335026
ID: 154229 Định dạng: PDF
Cinema at the End of Empire
Tác giả: Jaikumar Priya,
Thông tin xuất bản: Durham NC : Duke University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 384.80954
ISBN: 9780822337805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục