Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.0624795 giây)
Essentials of Marketing : A Global-Managerial Approach
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0072935898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18998 Định dạng: ISO
OCA Oracle Application Server 10g Administrator Exam Guide (Exam 1Z0-311)
Tác giả: Alapati Sam R,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0072262710
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 20127 Định dạng: ISO
The Art of Great Training Delivery : Strategies, Tools, and Tactics
Tác giả: Barbazette Jean,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2006
Ký hiệu phân loại: 331.2592
ISBN: 9780787975241
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22543 Định dạng: ISO
Ordinary People, Extraordinary Profits : How to Make a Living as an Independent Stock, Options, and Futures Trader
Tác giả: Nassar David S,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sonc Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 9780471712367
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 22591 Định dạng: ISO
The Handbook of Training Technologies : An introductory guide to facilitating learning with technology from planning thr...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 9780787971595
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 23030 Định dạng: ISO
Outsourcing Training and Development : Factors for Success
Tác giả: Hale Judith,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 9780787978976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 23032 Định dạng: ISO
Mastering Fedora Core 5
Tác giả: Jang Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 9780470009994
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23231 Định dạng: ISO
Mcitp Developer Microsoft SQL Server 2005 Database Solutions Design : Study Guide
Tác giả: Isakov Victor,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 9780470040522
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23235 Định dạng: ISO
Master Visually : 3ds Max 8
Tác giả: Mcfarland Jon,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9780764579929
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23238 Định dạng: ISO
The Trainer's Handbook
Tác giả: Lawson Karen,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.31243
ISBN: 9780787977498
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 23459 Định dạng: ISO
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục