Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8277 kết quả (0.1405957 giây)
Financial fiasco : how America's infatuation with homeownership and easy money created the economic crisis
Tác giả: Norberg Johan,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Cato Institute , 2009
Ký hiệu phân loại: 330.973
ISBN: 1935308130
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65792 Định dạng: PDF
Fashion marketing
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Ames Iowa : WileyBlackwell , 2009
Ký hiệu phân loại: 746.920688
ISBN: 1405139536
ID: 65827 Định dạng: PDF
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK : Wiley , 2009
Ký hiệu phân loại: 572.435
ISBN: 1405193271
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65872 Định dạng: PDF
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Notaker Henry,
Thông tin xuất bản: Westport Conn : Greenwood Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 394.120948
ISBN: 0313349223
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65875 Định dạng: PDF
A practical guide to designing for the web
Tác giả: Boulton Mark,
Thông tin xuất bản: Penarth UK : Mark Boulton Design , 2009
Ký hiệu phân loại: 741.60285
ISBN: 0956174019
ID: 65867 Định dạng: PDF
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim : WileyVCH , 2009
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN: 3527627308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65848 Định dạng: PDF
The road to financial reformation [electronic resource] : warnings, consequences, reforms
Tác giả: Kaufman Henry,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2009
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 0470532122
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65850 Định dạng: PDF
Business valuation for dummies
Tác giả: Holton Lisa,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0470344016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65816 Định dạng: PDF
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History.
Tác giả: Fastovsky David E,
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 567.9
ISBN: 0511479417
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65838 Định dạng: PDF
Handbook of pricing research in marketing
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.816
ISBN: 1847202403
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65813 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục