Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5869 kết quả (0.0781086 giây)
The Wiley encyclopedia of packaging technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NY, John Wiley
Ký hiệu phân loại: 688.8
ISBN: 9780470087046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1862 Năm XB: 2009 File: PDF
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9511 Năm XB: 2009
Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 660.28449
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10324 Năm XB: 2009
Hỏi-Đáp về vấn đề ma túy trong trường học
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ký hiệu phân loại: 371.784
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19854 Năm XB: 2009
Hướng dẫn giảng dạy nghề nuôi cá cho thanh thiếu niên, học sinh-sinh viên sau cai nghiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Ký hiệu phân loại: 371.425
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19855 Năm XB: 2009
Hướng dẫn dạy nghề thêu cho thanh niên, học sinh-sinh viên sau cai nghiện
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Ký hiệu phân loại: 371.425
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19856 Năm XB: 2009
Giáo dục phòng chống ma túy và các chất gây nghiện ở các trung tâm học tập cộng đồng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Ký hiệu phân loại: 362.29
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19857 Năm XB: 2009
Trợ cấp tiền mặt có điều kiện giảm nghèo trong hiện tại và tương lai
Tác giả: Fizbein Ariel,
Thông tin xuất bản: kđ, Ngân hàng Thế giới
Ký hiệu phân loại: 338.91098
ISBN: 9780821373521
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19861 Năm XB: 2009
Vietnam development report 2009 : Capital matters
Tác giả: Ngạc Văn An,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Ngân hàng Thế giới
Ký hiệu phân loại: 332.041209597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19863 Năm XB: 2009
Báo cáo về tăng trưởng chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập
Thông tin xuất bản: kđ, Ngân hàng Thế giới
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9780821374917
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19865 Năm XB: 2009
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục