Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6858 kết quả (0.0809813 giây)
Software Engineering & Testing
Thông tin xuất bản: , Jones and Bartlett
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21258 Năm XB: 2010 File: PDF
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 378
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21394 Năm XB: 2010
Lý thuyết điều khiển tự động
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21604 Năm XB: 2010 File: PDF
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình
Tác giả: Lê Văn Kiểm,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 690.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21663 Năm XB: 2010 File: PDF
Nền móng
Tác giả: Châu Ngọc An,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21673 Năm XB: 2010
Báo cáo phát triển thế giới 2010 : phát triển và biến đổi khí hậu
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: WasingtonDC, Ngân hàng thế giới
Ký hiệu phân loại: 338.927
ISBN: 9780821379875
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21708 Năm XB: 2010
Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 1 = Proceedings of the 1st conference on science and technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 600
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21716 Năm XB: 2010
Nghiệp vụ quản lý lao động tiền lương và chính sách mới về tăng lương tối thiểu chung và bảo hiểm xã hội 2010
Tác giả: Quốc Cường,
Thông tin xuất bản: H, Lao Động
Ký hiệu phân loại: 344.01
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 21765 Năm XB: 2010
Quản trị dự án : thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Tác giả: VũCông Tuấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống kê
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21769 Năm XB: 2010
22 năng lực lãnh đạo cần chuẩn bị
Tác giả: Hà Linh,
Thông tin xuất bản: H, Thời đại
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21772 Năm XB: 2010
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục