Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.0625197 giây)
Gameworlds : Virtual Media and Children's Everyday Play
Tác giả: Giddings Seth,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Alternative Development Strategies for the Post-2015 Era
Tác giả: Rob Vos,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 337
ISBN: 9781472593047
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Coming Swarm
Tác giả: Molly Sauter,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781628926705
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eurafrica
Tác giả: Peo Hansen,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 327.406
ISBN: 9781472544506
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Why war : capitalism and the nation-state
Tác giả: Stander Simon,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 303.66
ISBN: 9781441182494
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156040 Định dạng: PDF
Literary Fiction : the Ways We Read Narrative Literature
Tác giả: Farner Geir,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 809.3
ISBN: 9781623560249
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 156497 Định dạng: PDF
Workers Unite! : The International 150 Years Later
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 331.886
ISBN: 9781628922431
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156516 Định dạng: PDF
User experience design : creating designs users really love
Tác giả: Allanwood Gavin,
Thông tin xuất bản: London New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 745.4
ISBN: 2940496137
ID: 156706 Định dạng: PDF
When the machine made art : the troubled history of computer art
Tác giả: Taylor Grant D,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 776
ISBN: 9781623567958
ID: 157393 Định dạng: PDF
Made in Italy : rethinking a century of Italian design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic , 2014
Ký hiệu phân loại: 745.2094509051
ISBN: 9781472558428
ID: 157836 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục