Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.0468676 giây)
Các yếu tố cấu thành năng lực giảng viên giảng dạy tại đại học ngành QTKD nghiên cứu tại Hutech và Uef
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 378.124
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113618 Định dạng: DOCX
Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ gluten lúa mì để ứng dụng trong sản xuất thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 664.6
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113625 Định dạng: DOCX
Vận dụng những nguyên tắc Basel trong quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113630 Định dạng: DOCX
Phân lập các loài vi nấm ký sinh trên nấm linh chi và sử dụng chúng trong đối kháng bệnh cây trồng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 632.9
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113631 Định dạng: DOCX
Chính sách và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày tại Tp.HCM
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.476853
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 113635 Định dạng: DOCX
1

Truy cập nhanh danh mục