Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2145 kết quả (0.0624653 giây)
Introduction to epidemiology
Tác giả: Merrill Ray M,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Jones Bartlett Learning , 2017
Ký hiệu phân loại: 614.4
ISBN: 9781284094350 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254354 Định dạng: PDF
ICD-11 international classification of diseases for mortality and morbidity statistics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Genève : World Health Organization , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.0012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254363 Định dạng: PDF
Tài liệu quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 363.34
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 254365 Định dạng: PDF
Introduction to public health
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Jones Bartlett Learning , 2017
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 9781284089233
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 254368 Định dạng: PDF
Using statistics in the social and health sciences with SPSS® and Excel®
Tác giả: Lee Abbot Martin,
Thông tin xuất bản: : John Wiley , 2017
Ký hiệu phân loại: 300.727
ISBN: 9781119121046
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254371 Định dạng: PDF
Gravitation,
Tác giả: Misner Charles W,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 531.14
ISBN: 9780716703341
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25458 Định dạng: PDF
NAPLEX 2017 strategies, practice & review : with 2 practice tests : online + book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Kaplan Medical , 2017
Ký hiệu phân loại: 615.1076
ISBN: 9781506208435
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 272259 Định dạng: PDF
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Bratton John,
Thông tin xuất bản: : Palgrave , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0585382565
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66281 Định dạng: PDF
Principles and practice of sleep medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Philadelphia PA : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.8
ISBN: 9780323242882
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104717 Định dạng: PDF
Nursing diagnosis handbook : an evidence-based guide to planning care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: St Louis Missouri : Elsevier , 2017
Ký hiệu phân loại: 616.07
ISBN: 9780323322249
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 104722 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục