Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6309 kết quả (0.062483 giây)
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.4 - Kỹ thuật phản ứng
Tác giả: Vũ Bá Minh,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21503 Năm XB: 2017
Gravitation,
Tác giả: Misner Charles W,
Thông tin xuất bản: , Princeton University Press
Ký hiệu phân loại: 531.14
ISBN: 9780716703341
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25458 Năm XB: 2017 File: PDF
Human resource management [electronic resource] : theory and practice
Tác giả: Bratton John,
Thông tin xuất bản: , Palgrave
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0585382565
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66281 Năm XB: 2017 File: PDF
Mining in Africa : are local communities better off?
Tác giả: ChuhanPole Punam,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank
Ký hiệu phân loại: 622
ISBN: 1464808198
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113237 Năm XB: 2017 File: PDF
Islamic finance : a catalyst for shared prosperity?
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 336.091767
ISBN: 1464809267
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113238 Năm XB: 2017 File: PDF
Reaping Richer Returns [electronic resource] : Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth
Tác giả: Goyal Aparajita,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 338.10967
ISBN: 9781464809408
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113239 Năm XB: 2017 File: PDF
Governance and the Law.
Tác giả: Group World Bank,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 338.91090512
ISBN: 146480950X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113240 Năm XB: 2017 File: PDF
La pauvrete dans une Afrique en essor [electronic resource]
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46096
ISBN: 9781464809651
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113241 Năm XB: 2017 File: PDF
Risks and returns : managing financial trade-offs for inclusive growth in Europe and Central Asia
Tác giả: Gould David,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 332.1094
ISBN: 1464809674
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113242 Năm XB: 2017 File: PDF
Urban land acquisition and involuntary resettlement : linking innovation and local benefits
Tác giả: Roquet Vincent,
Thông tin xuất bản: Washington DC, World Bank Group
Ký hiệu phân loại: 333.73
ISBN: 1464809801
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113243 Năm XB: 2017 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục