Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1277 kết quả (0.0937569 giây)
Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp hiện nay trên thế giới
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.11
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 222157 Định dạng: PDF
The art of strategy : Sun Tzu, Michael Porter, and beyond
Tác giả: Mun Hwichʻang,
Ký hiệu phân loại: 355.02
ISBN: 9781108470308
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 222158 Định dạng: PDF
Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Thanh Hóa : Thanh Hóa , 2018
Ký hiệu phân loại: 362.1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 254357 Định dạng: PDF
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems
Tác giả: Allen Loyd V,
Thông tin xuất bản: Philadelphia : Wolters Kluwer , 2018
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 9781496347282 (paperback)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 255555 Định dạng: PDF
Dump your toxic waist! : lose inches, beat diabetes and stop that heart attack!
Tác giả: Cutting Derric,
Thông tin xuất bản: : , 2018
Ký hiệu phân loại: 613.25
ISBN: 1859591914
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70502 Định dạng: PDF
Dược thư quốc gia Việt Nam = : Vietnamese national drug formulary
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y Học , 2018
Ký hiệu phân loại: 615.103
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92069 Định dạng: PDF
Thiết kế đường ô tô 2
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 625.725
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113472 Định dạng: PDF
Quá trình và thiết bị công nghệ (kỹ thuật thực phẩm 1)
Tác giả: Hoàng Minh Nam,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113658 Định dạng: PDF
Đồ án 3 Công trình dịch vụ công cộng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 725.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114561 Định dạng: PDF
Máy thủy lực và khí nén
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114562 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục