Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Thẻ thư viện có giá trị sử dụng trong bao lâu?
Tháng Tám 29
Thẻ thư viện có giá trị sử dụng trong bao lâu?
Sau khi bạn đọc đăng ký độc giả, thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng trong 6 tháng (bằng 1 học kỳ). Khi thẻ hết hạn, nếu có nhu cầu sử dụng thẻ tiếp tục thì đến gia hạn, mỗi lần gia hạn thẻ có giá trị trong 6 tháng.

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.