Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Nếu tôi làm mất sách, tạp chí của Thư viện thì sao?
Tháng Tám 29
Nếu tôi làm mất sách, tạp chí của Thư viện thì sao?

Khi bạn làm mất tài liệu, trước tiên bạn cần báo lại cho bộ phận mượn trả để ghi nhận. Có 2 hình thức đền:

1. Bạn tìm mua lại cuốn sách hoặc tạp chí giống như bạn đã làm mất để đền cho Thư viện, hoặc nếu không tìm được tài liệu giống cuốn đó thì có thể thay thế bằng quyển khác (có năm xuất bản gần đây, có chủ đề giống với cuốn đã mất, giá trị tương đương...)

2. Đền tiền, giá tiền đền bằng giá trị tài liệu mất.

Cả 2 hình thức trên đều cộng thêm 5.000đ (tiền xử lý lại tài liệu) và đóng tiền trễ hạn (nếu có).

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.