Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Nếu tôi trả sách Thư viện trễ hạn thì bị xử lý như thế nào?
Tháng Tám 30
Nếu tôi trả sách Thư viện trễ hạn thì bị xử lý như thế nào?

  1. Đến hạn trả sách là 15 ngày (kể từ ngày mượn)
  2. Nếu bạn chưa đọc xong: bạn cần mang tất cả tài liệu đang còn mượn đến Thư viện để gia hạn thêm 15 ngày nữa.
  3. Nếu đến hạn trả nhưng bạn không gia hạn thì coi như bị trễ hạn và bị phạt tiền (tính từ ngày trễ hạn)


Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.