Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > OER Commons
Tháng Ba 23
OER Commons

OER Commons là một thư viện số công cộng về các tài nguyên giáo dục mở. Khám phá, tạo và cộng tác với các nhà giáo dục trên khắp thế giới để cải tiến chương trình giảng dạy.

https://www.oercommons.org/​​

OER Commons

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.