Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > ​Hỗ trợ trích dẫn tài liệu
Tháng Sáu 08
​Hỗ trợ trích dẫn tài liệu

Vì sao cần trích dẫn?

Khi tham khảo ý tưởng/kết quả nghiên cứu của người khác trong bài viết của mình, người học cần cung cấp trích dẫn tài liệu đã tham khảo nhằm 

(1) Cung cấp cho người đọc nguồn của tài liệu đã sử dụng, 

(2) Tuân theo luật sở hữu trí tuệ, và 

(3) Tránh đạo văn.

Lựa chọn phương pháp trích dẫn:

Người học cần trao đổi với giảng viên để biết được loại trích dẫn nào được yêu cầu. Các loại hình trích dẫn thông dụng: APAMLAChicagoHarvard,…

Trích dẫn nhanh

  1. Citethisforme
  2. EasyBib
  3. BibMe 

Bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến như Citethisforme, EasyBib hoặc BibMe để tạo trích dẫn cho 1 tài liệu đã tham khảo. Những công cụ này hữu ích khi bạn cần làm trích dẫn nhanh hoặc khi trích dẫn website.

Cần lưu ý: luôn kiểm tra kết quả trích dẫn tự động trước khi sử dụng.

Phần mềm miễn phí

  1. Zotero
  2. Mendeley

 Để quản lý tài liệu tham khảo một cách bài bản, chúng tôi khuyến khích người học sử dụng các công cụ chuyên cho hoạt động này:

Phần mềm miễn phí như Zotero và Mendeley khá thông dụng cho quản lý trích dẫn. Bấm vào links để download.

​(Theo http://library.hcmiu.edu.vn/vi/research/citation​)


Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.