Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > ​IN ẤN, SAO CHỤP (PHOTOCOPY) TÀI LIỆU
Tháng Chín 17
​IN ẤN, SAO CHỤP (PHOTOCOPY) TÀI LIỆU

1. Bạn đọc của trường HUTECH được mượn tài liệu của thư viện và tự photo. 

2. Trường hợp, nhờ dịch vụ photo thư viện (có thu phí)  thì liên hệ nhân viên tại quầy lưu hành hoặc e-mail: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Đề nghị sao chụp (photocopy) phải tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ.

--------------------

THÔNG TIN VỀ BẢN QUYỀN-LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Một số văn bản pháp luật Việt Nam về luật bản quyền


Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.