Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > ITU-ILibrary
Tháng Mười 03
ITU-ILibrary

ITU-ILibrary: là thư viện trực tuyến của  Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU – International Telecommunication Union). Bộ CSDL gồm 12 chủ đề với hàng ngàn tài liệu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông. 

Địa chỉ truy cập: https://www.itu-ilibrary.org/​

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.