Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > UN-ILIbrary
Tháng Mười 03
UN-ILIbrary

UN-ILIbrary: là thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu như: Hòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí hậu; Ma túy, tội phạm; Liên Hợp quốc và các chủ đề về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội. Địa chỉ truy cập: https://www.un-ilibrary.org/​

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.