Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Kỹ năng lập danh mục tài liệu tham khảo
Tháng Tám 28
Kỹ năng lập danh mục tài liệu tham khảo

Những tài liệu dưới đây, hướng dẫn kỹ năng sử dụng và tìm kiếm trong một số danh mục và cơ sở dữ liệu cũng như một số kỹ năng trong quá trình học tập, nghiên cứu và công tác. 

  1. Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet Internet_searching_v5.pdfInternet_searching_v5.pdf
  2. Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo Referencing_skills_v4.pdfReferencing_skills_v4.pdf
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm EndNote: phần mềm quản lý dữ liệu thư mục và lập danh mục tài liệu tham khảo EndNote_Guides_v5.pdfEndNote_Guides_v5.pdf


 

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.