Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Làm thế nào để download sách ?
Tháng Tám 29
Làm thế nào để download sách ?

Bước 1: Bạn cần lên thư viện để đăng ký email và điện thoại liên hệ.

Bước 2: Vào email của bạn để kích hoạt đường dẫn tài khoản (thư viện sẽ gửi đến bạn sau khi bạn đăng ký)

Bước 3: Nhấp vào tài liệu cần download, mật khẩu mặc định là mã số sinh viên của bạn, tài khoản là mã số sinh viên của bạn.Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.