Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Làm thế nào để mượn được sách thư viện ?
Tháng Tám 29
Làm thế nào để mượn được sách thư viện ?
Bước 1: Bạn dùng thẻ sinh viên đăng ký tại bàn "đăng ký thẻ thư viện" (bạn sẽ được hướng dẫn làm thủ tục mượn sách)Bước 2:
Sau khi làm thủ tục đăng ký, bạn đã có thể mượn sách mang về. 


Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.