Khởi chạy Nhanh

Hướng dẫn > Các bài viêt > Thời hạn mượn sách về nhà
Tháng Tám 29
Thời hạn mượn sách về nhà
Bạn đọc được giữ sách tối đa trong vòng 15 ngày kể từ ngày kí mượn (lưu ý: khi kí vào phiếu mượn sách bạn đọc nên ghi nhớ ngày trả sách được in kế bên chỗ kí mượn)

Chú thích

Không có chú thích nào cho bài đăng này.