Học viết tiếng Nhật

Nếu bạn đang muốn học viết tiếng Nhật mà không biết bắt đầu từ đâu thì đừng lo. Ở đâu có việc khó, ở đó có Thư viện.

Để học viết tiếng Nhật, bạn có thể tham khảo theo các bước sau đây:

Học bảng chữ cái Hiragana và Katakana: Bảng chữ cái Hiragana và Katakana là bước đầu tiên cần học khi bắt đầu học viết tiếng Nhật. Chúng là hai bảng chữ cái cơ bản của tiếng Nhật, được sử dụng để viết các từ và câu đơn giản.

Tìm hiểu về Kanji: Kanji là các ký tự được mượn từ chữ Hán, được sử dụng để biểu thị các từ và ý nghĩa phức tạp hơn trong tiếng Nhật. Tuy nhiên, học Kanji có thể khó và mất nhiều thời gian hơn so với Hiragana và Katakana.

Tập viết Hiragana, Katakana và Kanji: Sau khi bạn đã học bảng chữ cái Hiragana, Katakana và Kanji, bạn có thể tập viết các từ cơ bản, sau đó chuyển sang viết các câu và đoạn văn.

 

 

 

 

Đọc và viết thường xuyên để nâng cao k năng viết của mình nhé!

Quan trọng là tìm kiếm nguồn tài liệu sao cho hữu ích và dễ hiểu.

Sau đây là một số tài liệu tham khảo Thư Viện mình luôn có và sẵn sàng phục vụ các bạn muốn học viết tiếng Nhật nè.

Tập viết tiếng Nhật

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=110999

Tập viết tiếng Nhật thông dụng

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=118597

Tập viết tiếng Nhật thông dụng : Biên soạn theo giáo trình Mina No Nihongo

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=116951

Tự học viết tiếng Nhật căn bản Hiragana

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=147329

Tự học viết tiếng Nhật căn bản KANATANA

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=109045

Tự học viết tiếng Nhật 200 chữ Kanji căn bản. Tập 1

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=147353

Tự học viết tiếng Nhật 200 chữ Kanji căn bản . Tập 2

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=147354

Tập viết tiếng Nhật căn bản – Kanji

http://lib.hutech.edu.vn/chi-tiet?id=116013

KÝ HIỆU XẾP GIÁ: 495.681