SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 7340 nhan đề
Tác giả: Võ Bá Tầm , Hồ Đức Duy, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Debasis Bagchi, Francis C, Lau, Dilip K, Ghosh, ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :CRC Press, 2010
Mô tả vật lý: 573p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, ,
Thông tin xuất bản: Sở xây dựng, 2013
Mô tả vật lý: 330tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Francis D, K, Ching, Van Nostrand Reinhold , Thái Hoàng, Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên (dịch), Nguyễn Kim Chi (hiệu đính), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2011
Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Jorge Paricio, ,
Thông tin xuất bản: Beverly, Massachusetts :Rockport Publishers, 2015
Mô tả vật lý: 224tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 742
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Kim Dân, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Mỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý: 80tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 747
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Francis D, K, Ching, Corky Binggeli, ,
Thông tin xuất bản: Hoboken :Wiley, 2012.
Mô tả vật lý: 386p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 729
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Gilles Ronin, ,
Thông tin xuất bản: London : Herbert Press, 2010
Mô tả vật lý: 87p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 729.028
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Kính, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2014
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Bùi Xuân Đồng, Hà Huy Kế, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật, 1999
Mô tả vật lý: 327tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH