SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 2603 nhan đề
Tác giả: University of Cambridge, ESOL Examinations, , ,
Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2013
Mô tả vật lý: 173p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Thành Lân, Lê Văn Tuyên, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016
Mô tả vật lý: 156tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.024382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Jeremy Day, Nick Robinson, ,
Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2010
Mô tả vật lý: 143p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.024658
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Trần Linh, Nguyễn Hữu Giảng, Nguyễn Đức Kim, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2018
Mô tả vật lý: 104tr : , 24cm
Ký hiệu phân loại: 355.007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Nick Robinson, ,
Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2010
Mô tả vật lý: 120p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.024658
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Hans Mol, ,
Thông tin xuất bản: Reading :Garnet education, 2008
Mô tả vật lý: 265p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: edited by Jacek Fisiak, ,
Thông tin xuất bản: Oxford :Pergamon Press, 1981
Mô tả vật lý: 146p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 418.007
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Dương Bá Thanh Di, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2021
Mô tả vật lý: 76tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Hans Mol, ,
Thông tin xuất bản: Reading :Garnet education, 2008
Mô tả vật lý: 132p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Richard R, Day, Junko Yamanaka, ,
Thông tin xuất bản: :Longman, 2001
Mô tả vật lý: 60p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH