SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 1297 nhan đề
Tác giả: Bùi Thị Thanh Trúc, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Trần Thị Xuân Oanh, , , [và những người khác], Huỳnh Phương Quyên (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Bùi Thị Tuyết Nhung, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, ,
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Thái Bình Dương, , , [và những người khác], Nguyễn Kính (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2018
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, ,
Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh , 2004
Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: A, Ravindran, Don T, Phillips, James J, Solberg, ,
Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, 2000
Mô tả vật lý: 637tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 003
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: George Smith, Đỗ Thị Diệu (người dịch), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức,
Mô tả vật lý: 240tr. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 428.0243384791
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Đỗ Công Khanh (chủ biên), Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phan Nguyễn Thiên Ân, , , [và những người khác], Lâm Văn Mân (GVHD), ,
Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2020
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH