SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 4165 nhan đề
Tác giả: Lê Thị Kim Băng, , , [và những người khác], Nguyễn Mạnh Hùng (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.35
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, , , [và những người khác], Phạm Hùng Kim Khánh (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng Long, , , [và những người khác], Thái Văn Nam (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Quyết Chiến, Nguyễn Anh Tú (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Thị Giang, Văn Vũ Linh, Nguyễn Công Danh, Trần Thị Ngọc Mai (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.17
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Hoàng Thế Đông, Thái Văn Nam (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Trần Trung Hiếu, Lâm Vĩnh Sơn (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Thư, Võ Thị Trúc Lan, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thanh Tân (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 720.47
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Lê Thị Như Quỳnh, Vũ Thị Châu Hảo, Nguyễn Quốc Gia Mi, Trần Viết Thắng (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Huỳnh Hoài Thương, Lê Hồ Như Thảo, Nguyễn Lưu Thanh Tâm (hướng dẫn khoa học), ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2020
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn