SÁCH MỚI HÀNG NGÀY


Kết quả: 3198 nhan đề
Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), , , [và những người khác], ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2015
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 616.079
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Hoàng Văn Huệ (chủ biên), Trần Đức Hạ, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý: 583 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, ,
Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2015
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Ngô Đức Duy, San Trâm Anh, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2015
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech, 2015
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, ,
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2019
Mô tả vật lý: 344tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lê Văn Khoa, , , , [và những người khác], ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo Dục, 2000
Mô tả vật lý: 195 tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Hoàng Văn Huệ (chủ biên), ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ thuật,
Mô tả vật lý: 323 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Võ Hồng Thi, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2015
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 577.14
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn, ,
Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH , 2015
Mô tả vật lý: 420tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn